Pentru orice intrebari suna la 0746 331 722
Termeni si conditii 2018-10-16T07:07:03+00:00

NORME REFERITOARE LA CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI COMUNICARE (GDPR)

Aceste Norme referitoare la Confidențialitatea Datelor și Comunicare („Normele”) stabilesc termenii și condițiile sub care Actalia (furnizor de servicii lingvistice, denumit în continuare “LSP”) interacționează cu terții prestatori de servicii (denumit în continuare Prestator ) către și pentru beneficiul Beneficiarilor (denumit în continuare “Beneficiar”). În relația cu LSP, Prestatorul respectiv Beneficiarul acceptă și este de acord cu următoarele Norme.

1. SCOP, DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE
1.1 Aceste Norme formează o parte integrată a contractului dintre Prestator și LSP respectiv LSP și Beneficiar (inclusiv orice termeni generali de livrare („GDT”) și în mod colectiv cu contractul, „Contractul”) și trebuie să fie citite în conjuncțiune cu acesta. Dacă nu se specifică altfel, termenii și condițiile Contractului rămân neschimbate și în depline forță și efect. Dacă există un conflict între aceste Norme și Contract, termenii din Norme vor prevala.

1.2 Dacă nu se specifică altfel în aceste Norme, termenii cu majuscule au același înțeles ca cei specificați în Contract.

2. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
2.1 Fiecare Parte va urma pașii rezonabili pentru a proteja datele personale (de ex. informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă) procesate în contextul Contractului împotriva pierderii și accesului neautorizat, uzului, ștergerii și dezvăluirii; și, așa cum se cere de către legile aplicabile, să proceseze datele personale într-o manieră care asigură confidențialitatea și securitatea necesara a datelor personale.

2.2 LSP va putea furniza date personale către Prestator în vederea realizării prezentului contract. Fiecare Parte va fi responsabilă de procesarea datelor personale ea însăși sau în numele ei, în concordanță cu legile aplicabile de protecție a datelor.
Dacă se solicită de către LSP, Prestatorul va coopera cu bună credință și va furniza asistență, în situația în care Beneficiarul dorește să își exercite drepturile de accesare, corecție, ștergere sau portare, sau în cazuri de cereri de la autoritățile competente, pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile aplicabile.

2.3 În măsura în care Prestatorul procesează date personale care nu sunt date ale LSP în asociere cu Contractul, astfel de date personale vor fi procesate de către Prestator în concordanță cu prezentele Norme.

2.4 În scopul executării contractului cu Beneficiarul, LSP poate externaliza date personale către Prestatori. Cade în sarcina acestora să aplice prevederile referitoare la protecția datelor în vigoare

2.5 Dacă Beneficiarul va notifica sau intenționează să notifice alte părți (de ex. autorități competente în legătură cu protecția datelor și/sau guvernamentale) despre încălcarea securității datelor (orice incident descoperit sau suspectat care a rezultat în distrugerea, pierderea alterarea, accesul, dezvăluirea sau uzul datelor personale, în mod accidental, ilegal sau neautorizat) ce implică datele personale primite de către Prestator de la LSP și notificarea va implica pe LSP, Beneficiarul va trebui, mai întâi, în măsura în care legea permite, să furnizeze orice notificare de tip ciornă și corespondență relaționată către LSP și să coopereze în mod rezonabil cu LSP pentru finalizarea a unei astfel de notificări și corespondență și altă comunicare care ar putea urma cu autoritățile.

3. Instrumente de comunicare
3.1 Ca parte din serviciile sale către Beneficiar, LSP ar putea din când în când să faciliteze comunicarea cu beneficiarul folosind instrumente proprii. LSP- va procesa comunicările trimise (“Comunicările”) în concordanță cu Declarația de Confidențialitate și Cookie-uri aplicabilă pentru Clienți, disponibilă pe www.actalia.ro. Beneficiarul este de acord și consimte procesarea Comunicărilor de către LSP (inclusiv orice procesare, stocare, primire, accesare, înțelegere și scanare a comunicărilor de către LSP)

4. Securitatea Plății cu Cardul
4.1 LSP nu procesează direct plăți cu cardul ci folosește servicii specifice furnizate de către furnizori specializați in domeniu. Cade în sarcina acestora să se conformeze în mod continuu cu cerințele, criteriile de conformitate și procesele de validare setate în actualul Standard de Securitate a Datelor pentru Industria Plății cu Cardul (PCI) emis de companiile majore de carduri de credit.